Meest gestelde vragen

Wat zijn je Algemene voorwaarden ?
De algemene voorwaarden kunt u hier terug vinden. Ze zijn ook zichtbaar en opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel.
algemene-voorwaarden-pdf-2016